Další informace

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie

Zveřejněný v souladu s § 61 odst. 2 písm. l) a § 30 odst. 2 písm. l) zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v aktuálním znění.

Jihlavské plynárny s.r.o. © 2020 ‎  |   Design a tvorba: www.tb-webdesign.cz